Rundskriv 5 / 2019

Vi trenger ny styreleder!
Kim André Daljord overtok som styreleder etter sist generalforsamling. Han skal nå flytte fra Sankthansfjellet og ønsker derfor avløsning. Valgkomiteen ønsker å få inn potensielle kandidater til å ta over vervet som styreleder. 

Hvis noen av dere beboere ønsker å stille som kandidat, eller vet noen dere mener kunne passe til vervet så ber vi om å ta kontakt med oss innen 29. september. 

Styret er en hyggelig gjeng, og arbeidsoppgavene er fordelt mellom medlemmene etter ansvarsområder. Til sist vil vi oppfordre alle til å heie på styret Styret gjør en viktig jobb for oss som bor på Sankthansfjellet!

Valgkomiteen:
Eva Eriksson, tlf. 479 17 553, evapeva@gmail.com
Øyvind Veberg, tlf. 906 59 311, oyvind.veberg@gmail.com
Iwan Thomson, tlf. 400 46 659, iwan.thomson@gmail.com 

Status i arbeidet med utomhusplan
Vi har dessverre hatt problemer med entreprenøren som skulle utføre arbeidet for oss, og derfor har prosjektet på Drivhusplassen og Byrommet fortsatt ikke kommet i gang. Vi jobber nå med å få på plass en ny entreprenør og forhåpentligvis vil vi komme i gang veldig snart. Vi har fortsatt et mål om å være ferdig i år

Arealberegning
Som informert om i rundskriv 2/2019 er styret i gang med å utrede ulike løsninger for å sikre at felleskostnadene beregnes etter borettslagsloven § 5-19[1] og særlige regler vi har om dette i vedtektene. Styret har fått tilbakemeldinger fra noen beboere om at oppgitt areal ikke stemmer. Oslo kommune har informert om at det er hver enkelt beboers ansvar å rette opp dette og at styret ikke har mulighet til å få rettet i arealet i kommunens databaser. Beboer må derfor kontakte plan og bygningsetaten selv for å rette opp. 

Dersom man mener oppgitt areal er feilberegnet kan sende en forespørsel om retting av matrikkelen på Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune sine internettsider. 

Link:https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/pbe/pbe005?execution=e1s1 

Eller:
- gå inn på Plan og bygningsetaten
- søk på: Retting av matrikkelen
- litt ned på siden kommer en link til kontaktskjemaet: Forespørsel om retting av matrikkelen

Eiendomsskatt
I følge OBOS slår eiendomsskatten inn på stadig flere boliger i borettslaget. Når boligprisene stiger, øker boligverdien. Siden boligverdien for det meste har økt, uten at bunnfradraget har endret seg, må flere betale mer i eiendomsskatt i 2019 enn i 2018. Det betyr også at du kan ha fått eiendomsskatt, selv om du ikke har fått det før.

Borettslag får eiendomsskatt fakturert til borettslaget. Da får du derfor ikke faktura for eiendomsskatt fra kommunen, og du kan ikke se eiendomsskatten på Min side. Eiendomsskatten innkreves derfor sammen med felleskostnadene (mai, juni, september og november). Har du spørsmål om kommunale avgifter eller eiendomsskatt for din andel, ta kontakt med OBOS.

Se mer informasjon på Oslo kommunes hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal-du-betale-i-eiendomsskatt/#gref

Rehabilitering Vinduer/boder
Rehabilitering av bodene er i full gang og involverte beboere vil bli underrettet fortløpende om datoer for gjennomføring. Det er naturlig stillstand i vintermånedene. Vindusrehabilitering er noe lenger frem i tid og arbeidet med å avklare behov har startet/vil gjennomføres. 

Operasjon fukt og forandring
Fukt i kjeller/krypkjeller har vist seg å øke mer og mer i omfang. Fra sin spede start er det nå avdekket fukt “overalt” i borettslaget. Vi følger tidligere anbefalinger og setter inn lufttørkere der det er nødvendig. For å få oversikt over det faktiske strømforbruket vil vi få satt inn “kontrollmålere”. Videre skal vi sette i gang et prosjekt for å se på tilstanden til borettslagets vannrør.

Arbeidet med etablering av lading for Elbil
Vi har stor forståelse for de som mener at etableringen av elbillading -  tar lang tid. Vi er faktisk enige! Vi har store utfordringer med å få endelige tilbakemeldinger - med alle de spesifikasjonene vi trenger - fra de ulike aktørene. Vi må/bør ha sammenlignbare tilbud fra flere enn bare en leverandører. Når det er sagt så har “tidsfaktoren” gitt oss en positiv konsekvens. Flere av våre trafoer har i det siste blitt oppgradert/skal oppgraderes av Hafslund - uten kostnader for borettslaget. Igjen - vi beklager at dette tar unødvendig lang tid - men håper snart å kunne lande et endelig forslag til borettslaget. 

Høst- og vinterforberedelser
Vi ber alle om å:

  • Fjerne løv i takrenner mv. på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer. Ved isolerte boder må andelseier erfaringsvis ta mye av kostnadene selv. 

  • Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede

  • Ha på utelys på boder mv.

  • Ikke tette igjen lufteluker i grunnmur. De skal holdes åpne med mindre det er erfaring for at det fryser om vinteren. Et tips i tilfelle er å tette lukene med snø.

  • Tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, September 2019