8 jan 2020

Rundskriv 7 / 2019

Velferdskomiteen
Det er behov for nye personer i Velferdskomiteen. Dette er en fin anledning til å knytte kontakter og være med å arrangere hyggelige aktiviteter for beboerne i borettslaget. Dersom du ønsker å delta, eller har forslag til noen som kan spørres, ta kontakt med styret på: Sankthansfjellet@gmail.com

Senioraktiviteter 50+
Styret ønsker å fortsette tilbudet om seniorbusstur og andre aktiviteter for seniorbeboere i borettslaget, men det er behov for nye frivillige til å være med å arrangere slike aktiviteter. Dette er en sosial og hyggelig oppgave, dersom du ønsker å delta, eller har forslag til noen som kan spørres, ta kontakt med styret på: Sankthansfjellet@gmail.com

Tv-tilbud
Avtalen borettslaget har med Canal Digital om lineær TV går ut i 2020. 

Styret har startet prosessen med å se på løsninger for å fasilitere TV signaler til beboere i borettslaget. 

Styret tar gjerne imot innspill vedrørende TV tilbudet i borettslaget, kontakt Knut Arild: k_flatner@hotmail.com

Parkering
Bymiljøetetaen har som kjent begynt å bøtelegge i svingen ved Lille Larsbråtvei. BYM begrunner dette med en ny parkeringsforskrift og at det har blitt skiltet om.Det er sistnevnte vi mener er feil og vi avventer nå endelig tilbakemelding fra BYM. Inntil videre anbefaler styret at ingen parkerer fra skiltet og “oppover” 10-15 meter eller ca. 2-3 “billengder”  

Nb! Vi oppfordrer dessuten spesielt alle som parkerer nedenfor garasjeanlegg 4 om ikke å “hensette” bilen(e) der over lengre perioder. (maks 5 dager) Dette blir veldig synlig ila vinterhalvåret. Alternativet er at vi må innføre strengere parkeringsbegrensinger. Henger ol - skal heller ikke parkeres på p-plasser -  men på baksiden - eller bak p-plassene.

Lading – brannfare
De siste garasjebrannene på Haugerud har aktualisert spørsmålet om lading fra garasje. Politiet har ikke konkludert 100% -  men etter all sannsynlighet skyldes begge brannene på Haugerud elbillading. Derfor sier vi igjen - det er totalforbud mot all form for elbillading fra/ved/i garasjene. Ser du noen som lader fra garasjer - kontakt styret

Nb! Når det gjelder fasilitering av elbillading - har vi nå sendt alle tilbud over til OBOS prosjekt for en endelig vurdering og innstilling til borettslaget/generalforsamlingen. 

Utomhusplanen – ny ferdigstillelse mai/juni 2020
Det er, som tidligere informert, valgt entreprenør for arbeidene med Drivhusplassen og Byrommet. Styret har imidlertid blitt anbefalt å utsette arbeidet til det ikke er frost i bakken. Oppstarten av arbeidet er derfor utsatt til neste år, og ferdigstilling er satt til mai/juni 2019.

Søppel og Fettvett
Julen nærmer seg og erfaringsmessig så vil det bli ekstra med søppel i denne perioden. Vi må gjøre oppmerksom på at det ikke skal plasseres søppel på utsiden av søppelkonteinerne. Er det fullt må dere gå til en annen konteiner eller oppbevare dette midlertidig hjemme.

Husk at gavepapir kildesorteres sammen med øvrig papiravfall. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og andre innpakningsprodukter som ikke er papir.

NB: IKKE HELL MATFETT I AVLØPET. La fettet fra julematen stivne i grytene for så å kildesortere dette med matavfallet. Kastes dette i avløpet er det fare for at dette kan bli tett. Kostnader med dette kan belastes den det gjelder

Snømåking og strøing
Styret henstiller til beboerne om ved behov å ta i et tak for å bidra til at det til enhver tid er strødd og tilstrekkelig måkt. Vaktmestertjenesten kan ikke til enhver tid holde området 100 %. Bruk sand fra strøkasser og legg på gang- og kjøreveier hvis det er glatt.

Tenk på din nabo -og ta spesielt hensyn til de som har vanskeligheter med å ferdes på glatt føre og å måke selv. Ved snøfall må biler flyttes fra tillatt parkering (der dette er aktuelt) foran egen garasjeport. Biler som står i veien for snørydding kan bli tauet bort for eiers regning og risiko etter forsøkt varsling

Styremøter:
Datoer for styremøter første halvdel av 2020 blir som følger: 13.januar, 3.februar, 2.mars, 4.mai og 26.mai. Møtene starter kl. 18.00, og beboere er hjertelig velkomne til å møte opp den første halvtimen dersom det er ting de ønsker å ta opp med styret.

Dato for vårdugnad 2020
Dato for dugnaden til våren blir 12. mai, sett av datoen allerede nå! Informasjon om prioriterte områder kommer nærmere dugnaden.

I forbindelse med dugnaden vil det som vanlig bli satt opp en komprimatorbil dagen før (11.mai), slik at de som ønsker det kan bli kvitt skrot og avfall. De som vil kaste avfall må selv være tilstede.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, desember 2019