Generalforsamling - NB Nytt lokale!
Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Sankthansfjellet Borettslag torsdag 7. mai 2020. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 8. mars 2020. Denne gangen foregår generalforsamlingen i Haugerud kirke.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?
Selv om generalforsamlingen er i mai så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen fristen.

Slik sender du inn forslag
I forslaget ditt bør du:

  • Skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
  • Formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
  • Send forslaget til sankthansfjellet@gmail.com innen fristen som er satt til 8. mars 2020.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til «Sankthansfjellet Borettslag V/Kim André Daljord, Enerhauggata 3, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Tv-tilbud
Avtalen borettslaget har med Canal Digital om lineær TV går ut i 2020.  Styret har, som tidligere informert, startet prosessen med å se på løsninger for å fasilitere TV signaler til beboere i borettslaget. Dagens tv signaler kommer via coax kabel - mens internett går via fiber. Coax kabelen er en tung og uhåndterlig kabel -  som går fra hustak til hustak i borettslaget. I det siste har vi hatt mye problemer med at disse kablene fylles med vann - blir tunge og må "dreneres". Nå sier Telenor at de ikke lenger vil vedlikeholde dem, og at vi nå selv må betale for vedlikehold. I tillegg oppstår det følgeskader på/ved husene. Det er med andre ord behov for å skifte ut alle coax kablene og distribuere tv- signaler på en annen måte. Da er det nærliggende å benytte dagens fibernett. Dette innebærer at samtlige som ikke er tilknyttet fiber - bør gjøre det når vi
går over til ny distribusjon av tv signaler. 

Styret tar gjerne imot innspill vedrørende TV-tilbudet i borettslaget, kontakt Knut Arild: k_flatner@hotmail.com

Lading – brannfare
De siste garasjebrannene på Haugerud har aktualisert spørsmålet om lading fra
garasje. Politiet har ikke konkludert 100% -  men etter all sannsynlighet skyldes
begge brannene på Haugerud elbillading. Derfor sier vi igjen - det er totalforbud mot all form for elbillading fra/ved/i garasjene. Ser du noen som lader fra garasjer - kontakt styret.

Nb! Når det gjelder fasilitering av elbillading - har vi nå sendt alle tilbud over til OBOS prosjekt for en endelig vurdering og innstilling til borettslaget/generalforsamlingen. 

Styremøter:
Datoer for styremøter første halvdel av 2020 blir som følger: 2.mars, 4.mai og 26.mai. Møtene starter kl. 18.00, og beboere er hjertelig velkomne til å møte opp den første halvtimen dersom det er ting de ønsker å ta opp med styret.


Dato for vårdugnad 2020
Dato for dugnaden til våren blir 12. mai, sett av datoen allerede nå!
Informasjon om prioriterte områder kommer nærmere dugnaden.
I forbindelse med dugnaden vil det som vanlig bli satt opp en komprimatorbil dagen før (11.mai), slik at de som ønsker det kan bli kvitt skrot og avfall. De som vil kaste avfall må selv være tilstede.


Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag
Haugerud, desember 2019