Rundskriv 4 / 2020

Styret i borettslaget 2020/2021
Her følger en liten presentasjon av hvem som sitter i styret i Sankthansfjellet borettslag, og hvilke ansvarsområder vi har. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på eller ønsker å ta opp, så skal vi forsøke å hjelpe! 

Kathrine Jensen Tlf: 907 43 720
Styreleder
- Fukt og forandring
- Rullerende vedlikehold
- Avløpsrør/tilfluktsrom/krypkjellere
- HMS-ansvarlig

Erland Vestby Tlf: 975 30 323 
Nestleder
- Elbil-lading
- Parkering
- Forsikring og bank
- Godkjenning nye andelseiere

Maren K. Lystad Tlf: 997 77 610 
Styremedlem 
- Utenomhusplanen
- Kjøkkenhagegruppa
- Lekeplasser

Knut Arild Flatner Tlf: 917 47 583
Styremedlem 
- Trefelling
- Hjemmeside
- Kabeltv/internett

Lise Styrk Hansen Tlf: 480 92 551
Sekretær
- Dugnad
- Rodekontakter

 

 

Borettslaget er delt inn i 10 områder (roder). I hver rode har styret oppnevnt en beboer som rodekontakt. Rodekontakten er bindeledd mellom beboerne i sin rode og styret når det gjelder forhold som angår fellesarealene Oversikt over Rodekontaktene finner du på borettslagets nettside: http://sankthansfjellet.no/0353/kontakt-oss/rodekontakter

Renter
Styret har en kontinuerlig dialog med vår långiver Handelsbanken. Fra og med 22.06. vil renten være 1,5 % på vårt lån på 37 millioner. Skal vi tro på samtlige økonomiske eksperter, er det ventet at rentebanen vil fortsette å være svært lav i lang tid fremover. Dersom økonomien i borettslaget tilsier det - ønsker borettslaget å fortsette med årlige ekstraordinære innbetalinger av lånet.

Vedlikehold
Vedlikehold og utbedring av bodene nærmer seg siste fase. Vi minner beboere om følgende: Samtlige boder som er isolert med plast og uten tilstrekkelig lufting - her skal all plast fjernes før det legges på nytt tak. Dette er et ufravikelig krav. Dersom du ikke ønsker å gjennomføre dette, frasier borettslaget seg ansvaret for vedlikehold av boden. Vi ber dessuten beboere som har konkrete forespørsler ved/om bod rehabilitering om å ta dette direkte med OVS. kontor@oppsalvaktmestersentral.no 

Når det gjelder utskifting av vinduer har OVS sin innstilling klar, og valg av leverandør av vinduer er klart i løpet av kort tid. Det er dog beregnet relativ lang leveringstid av vinduer - oppstart beregnes derfor fra september. 

Det vil bli foretatt løpende vedlikehold av utelys, garasjer mm.

Elbil
Elbil-prosjektet har nå kommet et steg videre, og styret i borettslaget har valgt å følge OBOS Prosjekt sin innstilling og går for Elektro Nettverk Services. 

Hvordan er den videre prosessen: Styret søker Oslo Kommune om “miljøtilskudd” - som innebærer en subsidiering av elbilanlegget /infrastrukturen på omlag kr 200.000. 

Hva dekker borettslaget/Hva betaler den enkelte beboer: Borettslaget betaler for all infrastruktur frem til garasjevegg. Den/de som ønsker egen lader/lading fra garasje betaler inn et beløp ca. kr. 28.000 for ladeenheten. I tillegg kommer strømkostnader og software oppdatering og betaling for drifting av anlegget. Litt avhengig av den enkeltes behov vil dette beløpe seg til kr. 1500-4000 per år (dette er bare å anse som en prognose). Vi har valgt et dynamisk (Zaptec) ladesystem. Mer info vil komme etterhvert. 

Når kan graving og bygging av infrastruktur starte?: Litt tidlig å si noe helt konkret om dette - vår ambisjon er september/oktober - men gjerne før! Vi må imidlertid ha ok/tilsagn fra Oslo kommune før vi kan starte opp.

Hvilke konsekvenser har dette for beboere? All anleggsvirksomhet vil gi noen utfordringer. Det kan komme en brakkerigg ved garasjeanlegg 4. Det kan også medføre noen begrensinger i forhold til parkering i garasjer - men også utendørs. Dette kun for kortere perioder. 

Hvilke konsekvenser har dette for husleien? Dette vil ikke ha noen innvirkning på husleien.

Husleie
Naturlig nok er husleien et tema som opptar mange. Det å drive et borettslag med rekkehus er vesentlig dyrere enn f.eks et borettslag med blokker. Bare vaktmestertjenester er ca. 50 % dyrere. Slik er det også med løpende vedlikehold (se annet sted i rundskrivet).

Borettslaget har som målsetning å gjennomføre vedlikeholdsplanen over tid. Ulike oppgaver kan “skyves” på ved behov - men alle planer som ligger i “programmet” er til for å realiseres. Dette innebærer en del store utgiftsposter over kortere og lengre perioder. Allikevel har vi såpass god kontroll på utgiftene at dette ikke skal føre til økning i husleien. Det som evt. kan være utfordrende er uforutsette utgifter: som tørkere i kjellere og andre naturutfordringer. Den eneste planlagte justeringen av husleien er årlig tilpasning til konsumindeks (byggevareindeks)

TV
Styret er i dialog med Canal Digital for å se på en mulig løsning hvor de som ønsker kan inngå individuelle avtaler for TV-tilbud ifra Canal Digital via eksisterende coax nett

Utomhusplanen
Byrommet og Drivhusplassen nærmer seg ferdig. Vi håper dere tar i bruk plassene og det blir en møteplass på tvers av generasjoner i borettslaget. 

Lørdag 20. juni kl. 12.00-15.00 inviterer kjøkkenhagegruppa til åpningsfest av drivhusplassen. Det vil bli mulighet for å så blomster og grønnsaker, kl. 13.00 vil Rikke Normann holde en bakgårdskonsert for oss og det vil bli lett servering. Har du lyst til å bidra med noe å bite i er det varmt velkomment. Det er viktig at det er i porsjonsform mtp smittevern. 

Har du lyst til å være med i kjøkkenhagegruppa og/eller plante noe i karmene eller i drivhuset er denne dagen en god mulighet for å snakke med og lære mer om hva kjøkkenhagegruppa holder på med. Du forplikter deg ikke til noe ved å være med og trenger heller ingen forkunnskaper. Det er en hyggelig liten gjeng som alltid har plass til flere.

Snegler
Som dere sikkert har lagt merke til er det ganske mye brun- og svartsnegler i år. Vi oppfordrer alle til å bidra i dugnaden mot å i alle fall redusere bestanden. Det kan gjøres på følgende måter:

  • Del sneglene i to med en spade, saks eller annet redskap.
  • Ha sneglene i en beholder og helle kokende vann over
  • Evt. putt sneglene i en plastboks og legg den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn.
  • Døde snegler kan med fordel graves ned i hagen, der de komposteres naturlig. Du trenger ikke å bekymre deg for at eggene klekkes.
  • På gjenvinningsstasjonen håndteres snegler som brennbart avfall
  • Sneglene ønskes ikke i restavfallposene da dette griser til renovasjonsbiler og sorteringsanlegg 

Brunsneglen unngår ofte planter som rodendendron, roser, bartrær, begonia, eføy, lavendel og pelargonia.

Dugnaden
Styret ønsker å takke alle som har gjort en individuell innsats på fellesområdene i årets dugnad!

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag

Haugerud, juni 2020