Rundskriv 5 / 2020

Høst- og vinterforberedelser 
Høsten nærmer seg, og vi ber alle om å: 

 • Fjerne løv i takrenner på hus og bod. Det er spesielt viktig regelmessig å sjekke avrenning fra bodtak. Vi har hatt mange lekkasjer med utgangspunkt bl.a. i nedfall som sperrer.
 • Fjerne løv på garasjetak. Da holder de lenger og felleskostnad holdes nede 
 • Ha på utelys på boder
 • Tappe av utekraner som ikke er frostsikret. Disse er andelseiers ansvar. 

Elbil-lading 
Vi har fått innvilget støtte fra Oslo Kommune på kr. 300.000 og vil starte opp
med bygging av infrastruktur i løpet av høsten. OBOS Prosjekt vil være
byggherreombud. Vi kommer tilbake med ytterligere info ifm - med egen
ladeboks i garasje osv. 

Vinduer
Borettslaget står for utskifting av vinduer etter innspill og vurdering foretatt av
OVS og etter befaring av Palmgren. Oppsal Vaktmestersentral (OVS) vil være
byggherreombud for hele vindusutskiftingen. I denne omgangen vil det kun
være originale vinduer som skal skiftes ut, dvs som har samme mål og størrelse
som under byggingen. Hovedregel: Det skiftes kun ut vinduer ved behov, der
det er slitasje/råteskader. Fungerende vinduer vil m.a.o. ikke bli skiftet.

Dersom beboer ønsker å skifte andre vinduer enn de som de originale vinduene
som tas i denne omgangen med vindusutskifting, må dette avtales separat med
OVS, og vil gjøres for egen regning (dvs beboer må betale for vinduet og for
arbeidet). Alle øvrige spørsmål i forbindelse med vindusutskifting - vurdering av
hvilke vinduer som skal skiftes osv - tas direkte med OVS.

TV-tilbud/internett 
Som opplyst tidligere går avtalen med Canal Digital ut 1/10-2020. Alle beboere
har mottatt returlapper i posten ifra Telenor (Canal Digital) og disse skal brukes
til å returnere den tv boksen som ble utlevert til alle boenhetene i 2017. Dette
er Telenors eiendom. Styret vil understreke at avtalen med Canal Digital gjelder
fram til 1/10-2020, så det er ikke behov for å returnere denne boksen før
denne datoen.  

For de som ønsker å ha lineær tv (vanlig tv) etter avtalen med Canal Digital er
over, vil kunne få dette via fibernettet vi har i borettslaget.  

Homenet, som er vår internett leverandør, har avtale med RiksTv og Viasat. De
har ulike pakker utifra ønske og behov for tilbud av kanaler. Prisene varierer
mellom kr 199 til kr 399 alt etter innhold i tv-pakke.  

Styret er i kontakt med Homenet for å få på plass en smidig overgang, men pga
ferieavvikling har det ikke vært mulig å få på plass alle detaljene. Dette vil bli
informert om så snart styret har disse detaljene på plass. 

Det er lagt ut mer info på vår hjemmeside.  

Er det spørsmål rundt dette, ikke nøl med å ta kontakt med styret ved
Knut Arild: k_flatner@hotmail.com / 917 475 83 

Fellesområder - påminning
Borettslaget besitter store områder som er til for fellesskapets beste. Som
tidligere påpekt er det ikke anledning til at det f.eks settes opp hekk eller gjerde
rundt boligene som avgrenser eller «privatiserer» fellesområder eller deler av
fellesområder. Styret vil i løpet av høsten ta en tur rundt i borettslaget og gå i
dialog med beboere på områder der disse reglene ikke er overholdt.

Snegler
I forrige rundskriv skrev vi litt om brunsnegler, og her kommer litt mer info om
disse skapningene:
Vi blir aldri kvitt brunsnegler, det beste vi kan gjøre er å sørge for at de ikke har
så mange steder å bo og mat å spise:

 • Plant planter med sterk smak eller harde blader/stengler (roser heller enn tulipaner).
 • Rydd i hagen slik at det ikke ligger skrot og hauger med gress.
 • Ikke lag komposthauger med dunger av greiner og hageavfall der sneglene kan skjule seg og overvintre. 

Angående human avliving vil brunsnegl normalt gå i dvale når temperaturen
synker. Det betyr at de sovner når de legges i fryseren. De tåler imidlertid som
oss ikke is i kroppsvæsken og dør derved mens de sover.
 
Grevling
Flere har meldt om mer eller mindre plagsom aktivitet og adferd fra grevlinger i
borettslaget denne sommeren. Det er ikke så mye man kan gjøre med det, og
det er ikke aktuelt å fange eller flytte grevling, men Bymiljøetaten i Oslo
kommune har skrevet litt på sine nettsider om hva du kan gjøre dersom du har
grevling i hagen:

 • Oldenborrelarve: Dersom grevingen graver mye i hagen din kan det bety at plenen er angrepet av oldenborrelarve som visstnok ikke er så bra å ha i hagen, så da er det jo bra at grevlingen spiser dem. Greving spiser forøvrig brunsnegler også... 
 • Sterke lukter: Du kan sette ut bokser med salmiakk i områder grevlingen bruker hyppig. Men husk å passe på at dette ikke er noe som er til skade for barn i borettslaget!
 • Lyd og bevegelse: Små plastvindmøller kan for eksempel fungere som skremsel. Grevlingen har dårlig syn, men oppdager lett bevegelser, silhuetter og lyse ting som skiller seg ut i mørket.
 • Belysning: Det kan ha en effekt å ha utelys på om kveld/natt, særlig hvis lyset er styrt av bevegelsessensorer. 

Årets høsttakkefest er avlyst
Dette pga koronasituasjonen, men kjøkkenhagegruppa håper å komme
sterkere tilbake til neste år!

Med vennlig hilsen
Styret i Sankthansfjellet Borettslag,
Haugerud, august 2020