Rundskriv 6 / 2020 - Oppstart Elbil infrastruktur

Oppstart Elbil infrastruktur
Arbeidet med fremføring av strøm og ladeinfrastruktur til garasjeanleggene starter opp mandag 14.september 2020 og er beregnet å være ferdig 6.november 2020.

Dette innebærer at dobbeltgarasje i midten (garasje 11-20 og 21-28) ved garasjeanlegg 3 må være åpne og tilgjengelige fra 14.september.  

Fra 14.september kan de nye uteplassene - på hver side av garasjeanlegg 3 (tre plasser mot Haugerudveien og én mot Larsbråtveien) IKKE benyttes til parkering. Uteplasser hvor det skal graves blir sperret av med sperrebånd. 

Grunnet gravearbeider ber vi alle ta høyde for begrenset inn- og utkjøring i perioder - se fremdriftsplanen på www.sankthansfjellet.no. 

Vi ber om at samtlige forbereder seg ved å lese fremdriftsplanen og gjøre garasjene tilgjengelige for ladeinfrastruktur uavhengig av om du skal ha ladestasjon eller ikke. Dette for at montørene skal komme til for å trekke kabler.
Dersom du er forhindret fra å åpne garasjen din - vennligst kontakt Elektro Nettverk Service AS v/Martin på mail martin@ens.no i forkant, evt. kan Elektro Nettverk Service AS kontaktes på telefon 22078530. 

Andelseiere som ønsker ladestasjon montert i sin garasje nå, må sende signert og utfylt bestillingsskjema til elbil@ens.no innen 24.september 2020.

Bestillingsskjema finner du på nettsiden vår:  www.sankthansfjellet.no

Prisen for å få montert ladestasjon i denne omgang er kr 15 450,- eks.mva.
Dersom du vil sette inn ladestasjon på et senere tidspunkt har vi en avtale med Elektro Nettverk Service om en pris på kr 17 900,- eks.mva som gjelder ut 2021. 

Andelseiere som bestiller ladestasjon blir varslet om monteringstidspunkt i forkant av montering. Det er viktig at alle som bestiller ladestasjon rydder som garasjeplass før montering slik at Elektro Nettverk Service kommer til.

Spørsmål om bestilling eller annet relatert til ladestasjon/infrastruktur henvendes til martin@ens.no.

Ofte stilte spørsmål:

Koster det noe å ha ladestasjon i garasjen selv om jeg ikke bruker den?
Nei. Ut over innkjøpskostnad er det bruken som bestemmer de løpende kostnadene.

Jeg har ikke elbil - men vurderer å kjøpe - må jeg kjøpe ladestasjon nå?
Nei, det må du ikke. Alle får mulighet til å etterbestille og få ettermontert ladestasjon på et senere tidspunkt, men til noe høyere pris grunnet oppmøte og arbeid/koordinering. Priser for ettermontering står på bestillingsskjemaet. Vi minner om at oppgitt pris gjelder ut 2021. 

Blir husleien (felleskostnadene) dyrere på grunn av ladeinfrastrukturen?
Nei, husleien øker ikke på grunn av bygging av ladeinfrastruktur.

Kan vi lade elbiler i garasjene uten å bruke ladestasjon?
Nei. All lading av elbil skal skje fra ladestasjon. 

Hva hvis vi flytter - kan vi ta med oss ladestasjonen?
Vi anbefaler at bolig/garasje selges med ladestasjon.
Dersom andelseier likevel ønsker å ta med seg ladeboksen (bakplaten og infrastrukturen må stå igjen) ved salg, plikter denne å sikre at demontering og avprogrammering skjer på forsvarlig måte.
Elektro Nettverk Service AS skal benyttes til dette arbeidet og andelseier bærer kostnader knyttet til dette. Dersom dette ikke gjøres forsvarlig vil andelseier risikere å bli erstatningspliktig for eventuelle skader på andre ladere. 

Hva med “levetid” på ladestasjonen - blir den utdatert?
Elektro Nettverk Service AS sørger for er gratis og automatisk oppdatering av software med jevne mellomrom, og laderen (Zaptec Pro) er klargjort for ISO15118 slik at man i fremtiden kan få enda raskere ladeopplevelse når bilene kan kommunisere med ladestasjonen (toveis kommunikasjon).

Hvem kan bruke de to utendørs ladeplassene?
De to utendørs ladeplassene er forbeholdt elbiler for beboere. Kostnaden pr KWh vil være betydelig høyere enn ladestasjonene i garasjene, og det vil i tillegg komme kostnad for tiden man benytter plassene. Ureglementert bruk vil kunne medføre bot og borttauing for bileiers regning og risiko.