Rundskriv 7 / 2020 - TV-tilbud

Alle beboerne har i disse dager mottatt informasjon ifra Homenet, enten via epost, sms eller begge deler. Det vil også bli sendt ut informasjon til alle med post, slik at alle skal ha få inngående informasjon ifra Homenet vedrørende de ulike mulighetene beboerne har for å få IP-tv (lineær tv). Her vil dere finne alt dere trenger for å kunne bestille individuelle tv løsninger tv-pakker som passer til akkurat det behovet hver enkelt beboer har.

Det er viktig å understreke at dette er en avtale hver enkelt beboer inngår med valgt distributør av tv. Homenet har 2 ulike aktører - RiksTv og Viasat, og at avtalene dere tegner har 12 mnd bindingstid.

Styret anbefaler å ta kontakt med Homenets kundeservice om det er spørsmål:
tlf:        38 99 01 00    
e-post: support@homenet.no

Årsaken til at styret har vedtatt å avslutte den kollektive avtalen med Canal Digital, er pga vedlikehold av coaxnettet (kablene) som Canal Digital benytter seg av til å formidle tv signaler til alle beboerne i borettslaget. Denne infrastrukturen behøver omfattende og svært kostbar vedlikehold. Dette ville på sikt ha medført en økning i felleskostnader, noe styret anser som uheldig.

Siden borettslaget har nytt fibernett og dette nettet er tilrettelagt for å fasilitere IP tv, dvs. sende tv-signaler via internett/fiber, vil denne overgangen resultere i felleskostnadene holdes nede samtidig som beboerne som ønsker et tv tilbud vil ha mulighet til å tegne individuelle avtaler på dette.

Som styret har informert tidligere vil den kollektive tv avtalen avsluttes 01.10.2020.

Styret har besluttet å inngå en kollektiv datapakke med hastighet 100/100 som blir inkludert i fellesutgiftene med oppstart 01.10.2020. Rent praktisk vil dette innebære at kostnaden for data, som nå har vært lagt på fakturaen til felleskostnader for alle som har data via Homenet vil forsvinne og totalsummen vil gå ned med kr 250,-.

Aktuelle spørsmål ang tv/data

Vil dette gi økte felleskostnader?
Nei, dette vil medføre en nedgang i felleskostnader på kr 250,- for 97% av beboerne i borettslaget.

Vil dette innebære at jeg mister tv slik jeg har i dag?
Nei, ved å inngå en individuell avtale med enten RiksTv eller Viasat vil du ha tv på lik linje som du har i dag.

Jeg har i dag mange sportskanaler, vil jeg kunne ha det etter 01.10-2020
Ja, det er mulig å skreddersy tv tilbudet til individuelle ønsker og behov. Viktig å lese nøye de ulike tv pakkene som blir presentert i informasjonen ifra Homenet.

Kan jeg fortsette å se tv med Canal Digital?
Nei, den kollektive avtalen borettslaget har med Canal Digital vil avsluttes 01.10.2020.

Jeg har en individuell avtale med Canal Digital, må jeg si opp denne selv?
Alle avtaler, både kollektive og individuelle vil bli avsluttet 01.10.2020. Du trenger ikke å avslutte noe på egenhånd.

Må jeg få mye ekstrautstyr for å se tv etter 01.10-2020?
Nei, det vil oppleves på lik linje som i dag. En tv boks som er koblet til fiberboksen som alle har fått montert i sine boenheter, og tv boksen så kobles til tv. Eneste forskjellen er at tv boksen er koblet til fiber og ikke til antenne kontakten i veggen.

Jeg har fiberboksen i et annet rom eller etasje enn der jeg har tv, må jeg flytte fiberboksen?
Homenet anbefaler at fiberboksen er i tilknytting til hvor tv boksen skal være. Er den ikke det, må man ta kontakt med Homenet for å avtale å evt flytte denne boksen slik at den er plassert på den mest optimale plassen. Her vil Homenet bistå med råd. Denne kostnaden må den enkelte beboer bekoste selv, da det er flere som har hatt særønsker når det kommer til plassering av fiberboksene ved innstallering.

Mister jeg alle opptak jeg har på tv-boksen ifra Canal Digital?
Tv boksen er det Canal Digital som eier. Den skal returneres til Canal Digital etter 01.10.2020. Dessverre vil da opptakene som er i tv boksen følge boksen.

Er det mulig å ha tv boks med opptak etter 01.10.2020?
Begge aktører har ulike tilbud og tv bokser inkludert i pakkene. Her er det viktig å lese nøye all informasjonen slik at dere får det tv tilbudet som er optimalt, også når det gjelder de ulike tekniske finessene som er på de ulike tv boksene.

Hvordan sender jeg Canal Digital sin tv boks tilbake?
Styret har inngått avtale med Canal Digital at de kommer hit og henter alle boksene. Styret vil sette opp datoer for beboerne til å avlevere tv bokser til avtalt sted. Er det ikke mulig for beboerne å få avlevert tv boksen sin til oppsatt tid/sted, vil det være beboers ansvar å få sendt tv boksen til Canal Digital.

Vil det komme installatører til å sette opp nytt utstyr?
Dette er en ganske enkel oppgave, som de aller fleste kan få til å gjøre selv. Utover det må enhver beboer ta kontakt med Homenet for å gjøre individuelle avtaler for installasjon som beboer må bekoste selv.

Kan jeg få tv uten å ha internett?
01.10.2020 vil alle boenheter være knyttet opp til internett, dette vil da bli en kollektiv avtale som inngår i felleskostnadene. Ønsker du tv tilbud som vi har i dag, må man inngå individuelle avtaler med en av de aktørene som Homenet samarbeider med. All informasjon om dette er blitt sendt ut ifra Homenet de siste dagene.

Med vennlig hilsen

Styret i Sankthansfjellet Borettslag,
Haugerud september 2020