Rundskriv 8 / 2020 - TV-tilbud

De gamle dekoderne fra Canal Digital skal sendes tilbake til Telenor. Dersom du ikke allerede har gjort dette kan du levere dekoderen din til styret innen 18/10-2020. Tidligere i høst mottok dere returlapper fra Telenor. Bruk disse for å merke dekoderen din før innlevering.

Det vil bli mulig å levere dekoderne til styrerommet ved Larsbråtveien 223 ved følgende tider:

  • Onsdag 14/10-2020 kl 1630 - 2030
  • Søndag 18/10-2020 kl 1600 - 2000

Dersom du dette ikke passer, vil det være mulig å levere inn dekoder i atriet til styreleder Kathrine Jensen i Larsbråtveien 237.

Det er viktig at det står navn og adresse på dekoderen når du leverer den.

Siste frist for innlevering av dekoder er søndag 18/10-2020. De som ikke har levert dekoder innen denne dato, må selv sørge for å sende dekoder til Telenor.

Styret vil også orientere om at reduksjon i fellesutgifter på kr 250,- som følge av TV-endringen ikke kom med på faktura for oktober og november. Det vil bli korrigert for dette på faktura for desember. Fra januar 2021 vil vi være på korrekt månedsbeløp. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Styret i Sankthansfjellet borettslag, oktober 2020