8 jan 2020

Senioraktiviteter 50+ og velferdskomiteen

Senioraktiviteter 50+
Styret ønsker å fortsette tilbudet om seniorbusstur og andre aktiviteter for seniorbeboere i borettslaget, men det er behov for nye frivillige til å være med å arrangere slike aktiviteter. Dette er en sosial og hyggelig oppgave, dersom du ønsker å delta, eller har forslag til noen som kan spørres, ta kontakt med styret på: Sankthansfjellet@gmail.com

Velferdskomiteen
Det er behov for nye personer i Velferdskomiteen. Dette er en fin anledning til å knytte kontakter og være med å arrangere hyggelige aktiviteter for beboerne i borettslaget. Dersom du ønsker å delta, eller har forslag til noen som kan spørres, ta kontakt med styret på: Sankthansfjellet@gmail.com